رجوع ۵۰ هزار کاربر به پیام رسان آی گپ در ساعات قطعی تلگرام +عکس
محمدرسول کاظمی مؤسس آی گپ از عضویت ۵۰ هزار کاربردر این پیام رسان در ساعات قطعی تلگرام خبر داد.