خطر جدیدی که کاربران فیسبوک را تهدید می‌کند
طبق اظهارات مهندسان فناوری تروجان جدیدی کشف شده که گفته می‌شود با ورود به سیستم‌های کاربران، به هزاران حساب فیسبوکی دسترسی پیدا کرده است.