لبیک روسای کل دادگستری به فتوای مقام معظم رهبری + فیلم
رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور به فتوای مقام معظم رهبری در مورد حفاظت از حریم خصوصی مردم در پیام رسان‌های داخلی لبیک گفتند.