پرواز منظم سه یوفوی سیاه رنگ بین زمین و ماه! +فیلم
ستاره‌شناس آماتور ویدئویی را تهیه کرده است که سه شیء پرنده را که به طور منظم بیم ماه و زمین در پرواز هستند نشان می دهد.